Monitoring kanalizacji - inspekcja kamerą TV


Wdzisiejszych czasach system Oprócz usług, o których do tej pory mogli Państwo przeczytać oferujemy również monitoring kanalizacji oraz innych przewodów rurowych. Proces ten służy określeniu:

  • Lokalizacji zapór powstałych w kanale,
  • Lokalizacji miejsc uszkodzeń,
  • Stopnia rozrostu korzeni,
  • Przebiegu trasy kanału,
  • Lokalizacji przyłączy wpiętych „na ostro”
  • Pomiaru spadków, jak również,
  • Wykryciu nieprawidłowości w trakcie budowy kanału,

Po wykonaniu inspekcji TV klient dostaje od nas jej zapis na płycie CD/ DVD bądź nośniku danych, pełen raport wraz z wykresem spadków oraz opisem uszkodzeń.